नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

बढुवा /सरुवा:-


जेष्ठता तथा कार्यसम्पादनद्बारा हुने बढुवाको जेष्ठताक्रम नामावली

पुरा हेर्नुहोस

नेपाल कृषि तथा खाध्य सुरक्षा आयोजनाको सामाजिक व्यवस्थापन रुपरेखाको सारांश ।

Aug 20,2015

पुरा हेर्नुहोस

National Adaptation Program of Actions to Climate

Aug 20,2015

पुरा हेर्नुहोस

राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना

Aug 20,2015

पुरा हेर्नुहोस