नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय गौरी शंकर चौधरी
मन्त्री

माननीय राधिका तामाङ
राज्य मन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

  सूचना :-


  राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य पदमा पुन: आवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना !!!

  Feb 26, 2017 (15-11-2073)

  पुरा हेर्नुहोस

  राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना

  21-10-2073

  पुरा हेर्नुहोस

  जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा

  05-02-2017

  पुरा हेर्नुहोस

  Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal - सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

  13-01-2017

  पुरा हेर्नुहोस

  " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना

  21-11-2016 (06-08-273)

  पुरा हेर्नुहोस