नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

नेपाल कृषि सेवा, विभिन्न श्रेणी (प्रा.) समूह नखुलेको कर्मचारीहरुको विवरण


नेपाल कृषि सेवा,  विभिन्न श्रेणी (प्रा.)  समूह नखुलेको कर्मचारीहरुको विवरण

2075-10-09

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस