हाई लाईटस : जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा  |   राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना   |   Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |   बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको जिल्ला अनुसार बीमक तथा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी सूचना   |  

प्रवक्ता

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

बजेट विवरण

SN. Title Download
1

बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बुँदाहरु सम्बन्धी कार्ययोजना

2

आ.व. २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यका बुँदाहरु

3

चालु आ.व. मा कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकताहरु र सो को कार्ययोजना

4

मन्त्रालयको आ.व. २०७२/७३ को विनियोजित वजेट विवरण

5

मन्त्रालयको खर्च शीर्षकगत वजेट विवरण

6

मन्त्रालयको अा.व. २०७१।७२ को स्वीकृत वजेट