नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  नयाँ समाचार

  प्रकाशनहरु

  Showing 81-96 of 96 items.
  #CategoryTitleAdded DateDownload
    
  81PublicationNepal Zoonoses Control Project, 2013-142017-03-20डाउनलोड
  82Publication Soil Myagdi ,20112017-03-20डाउनलोड
  83Budget InformationAnudan List 067/682017-03-20डाउनलोड
  84Budget InformationAnudan List 066/672017-03-20डाउनलोड
  85Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६४-६५2017-03-20डाउनलोड
  86Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६५-६६2017-03-20डाउनलोड
  87ReportPublications of GIS Section 20072017-03-20डाउनलोड
  88बजेट विवरणमन्त्रालयको अा.व. २०७१।७२ को स्वीकृत वजेट2017-03-20डाउनलोड
  89बजेट विवरणमन्त्रालयको खर्च शीर्षकगत वजेट विवरण २०७१-०७२2017-03-20डाउनलोड
  90बजेट विवरणमन्त्रालयको आ.व. २०७२/७३ को विनियोजित वजेट विवरण2017-03-20डाउनलोड
  91बजेट विवरणचालु आ.व. मा कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकताहरु र सो को कार्ययोजना, २०७३2017-03-20डाउनलोड
  92बजेट विवरणआ.व. २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यका बुँदाहरु2017-03-20डाउनलोड
  93बजेट विवरणबजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बुँदाहरु सम्बन्धी कार्ययोजना2017-03-20डाउनलोड
  94Reportआ.व. २०७१।७२ प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन2017-03-20डाउनलोड
  95Reportनेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीकाे चौमासिक प्रतिवेदन २०७१2017-03-20डाउनलोड
  96Budget Informationआ.व. २०७२/७३ को खर्चको फाँटवारी2017-03-20डाउनलोड