नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  प्रकाशनहरु

  Showing 21-40 of 84 items.
  #CategoryTitleAdded DateDownload
    
  21Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30डाउनलोड
  22Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30डाउनलोड
  23JournalJournal 20152017-03-23डाउनलोड
  24JournalJournal 20162017-03-23डाउनलोड
  25JournalJournal 20092017-03-23डाउनलोड
  26JournalJournal 20122017-03-23डाउनलोड
  27JournalJournal 20102017-03-23डाउनलोड
  28Publicationनेपालको राष्ट्रिय खाद्य वासलात2017-03-21डाउनलोड
  29Reportकृषि विकास रणनीतिको स्वीकृत प्रतिवेदन (ADS), २०७२2017-03-21डाउनलोड
  30Reportकृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७२2017-03-21डाउनलोड
  31MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन २०७२2017-03-21डाउनलोड
  32Reportलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७१2017-03-21डाउनलोड
  33Report २०७२।३।५ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण, झौखेलमा स्वयम्सेवी रुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन,२०७२2017-03-21डाउनलोड
  34Reportकृषि विकास मन्त्रालयको स्वयसेवीरुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन, २०७२2017-03-21डाउनलोड
  35Reportकृषि विकास मन्त्रालयको स्वयसेवीरुपमा सम्पन्न गरिएको बाली भित्राउने कार्यको प्रतिवेदन, २०७२2017-03-21डाउनलोड
  36Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६९-७०2017-03-21डाउनलोड
  37Reportकृषि विकास मन्त्रालयको एक वर्षको उपलब्धी विवरण2017-03-21डाउनलोड
  38Publicationआ.व.२०७१/७२ मा संचालित गरिने अनुदान सम्वन्धी कार्यक्रमहरुको विवरण2017-03-21डाउनलोड
  39Reportसरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप आगामी १०० दिनमा संचालन गर्ने कार्यक्रमहरुको कार्ययोजनाको प्रगति2017-03-21डाउनलोड
  40Reportअनुगमन तथा मुल्याङ्गन फारम2017-03-21डाउनलोड