नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  नयाँ समाचार

  प्रकाशनहरु

  Showing 21-40 of 96 items.
  #CategoryTitleAdded DateDownload
    
  21Publicationखाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था 2017-10-22डाउनलोड
  22PublicationThe State of Nepal’s Biodiversity for Food and Agriculture2017-10-22डाउनलोड
  23PublicationConservation and Utilization of Agricultural Plant Genetic Resources in Nepal 2017-10-22डाउनलोड
  24Publicationलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. 2072/732017-08-15डाउनलोड
  25Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20162017-07-10डाउनलोड
  26परिपत्र/निर्देशननेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजनको लागि कर्मचारी विवरण2017-06-20डाउनलोड
  27Publicationआन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३2017-05-04डाउनलोड
  28परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी विवरण2017-05-04डाउनलोड
  29Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 2017-05-04डाउनलोड
  30Statistical InformationTime Series Information2017-04-09डाउनलोड
  31Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20142017-03-30डाउनलोड
  32Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20122017-03-30डाउनलोड
  33Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30डाउनलोड
  34Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30डाउनलोड
  35JournalJournal 20152017-03-23डाउनलोड
  36JournalJournal 20162017-03-23डाउनलोड
  37JournalJournal 20092017-03-23डाउनलोड
  38JournalJournal 20122017-03-23डाउनलोड
  39JournalJournal 20102017-03-23डाउनलोड
  40Publicationनेपालको राष्ट्रिय खाद्य वासलात2017-03-21डाउनलोड