नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय गौरी शंकर चौधरी
मन्त्री

माननीय राधिका तामाङ
राज्य मन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

  प्रकाशनहरु

  Showing 1-20 of 70 items.
  #CategoryTitleAdded DateDownload
    
  1Publicationआन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३2017-05-04डाउनलोड
  2परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी विवरण2017-05-04डाउनलोड
  3Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 2017-05-04डाउनलोड
  4Statistical InformationTime Series Information2017-04-09डाउनलोड
  5Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20142017-03-30डाउनलोड
  6Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20122017-03-30डाउनलोड
  7Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30डाउनलोड
  8Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30डाउनलोड
  9JournalJournal 20152017-03-23डाउनलोड
  10JournalJournal 20162017-03-23डाउनलोड
  11JournalJournal 20092017-03-23डाउनलोड
  12JournalJournal 20122017-03-23डाउनलोड
  13JournalJournal 20102017-03-23डाउनलोड
  14Publicationनेपालको राष्ट्रिय खाद्य वासलात2017-03-21डाउनलोड
  15Reportकृषि विकास रणनीतिको स्वीकृत प्रतिवेदन (ADS), २०७२2017-03-21डाउनलोड
  16Reportकृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७२2017-03-21डाउनलोड
  17MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन २०७२2017-03-21डाउनलोड
  18Reportलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७१2017-03-21डाउनलोड
  19Report २०७२।३।५ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण, झौखेलमा स्वयम्सेवी रुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन,२०७२2017-03-21डाउनलोड
  20Reportकृषि विकास मन्त्रालयको स्वयसेवीरुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन, २०७२2017-03-21डाउनलोड