नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

कर्मचारी विवरण


नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालय

मा.मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

सि.नं.

पदको नाम

कर्मचारीको नाम

फो.नं.

कैफियत

मा.मन्त्री

मा. गौरी शंकर चौधरी

४२११९२९

 

वैज्ञानिक

श्री संजिव सुवेदी

   

कृषि प्रसार अधिकृत

श्री लेखराज ढकाल

   

कृषि प्रसार अधिकृत

श्री टिकेन्द्र कुश्मी

   

कार्यालय सहयोगी

श्री वुद्धिनाथ आर्चाय

   

कार्यालय सहयोगी

श्री राम कुमार गुरुङ्ग

   

हलुका सवारी चालक

श्री रणबहादुर माझी

   

मा. राज्यमन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष

१.

मा. राज्यमन्त्री

मा. राधिका तामाङ

४२११६३९

 

वाली स‌ंरक्षण अधिकृत

श्री तोयानाथ जोशी

   

ना.सु.

श्री नानु थापा

   

प्रा‍.स.

श्री उम राज अर्याल

   

ना.सु.

श्री पार्वती तामाङ्ग

   

का.स.

श्री पशुपति साउद

   

हलुका सवारी चालक

श्री रेशम गुरुङ्ग

   

सचिवज्यूको कार्यकक्ष

सचिव

डा. सुरोज पोखरेल

४२११८०८

४२११९३५ (फ्याक्स)

 

कृषि प्रसार अधिकृत

श्री महेन्द्र राज पन्त

 

(निजी सहायक) पि.ए

हलुका सवारी चालक

श्री निरवहादुर रानामगर

   

कार्यालय सहयोगी

श्री पुरुषोत्तम पौडेल

   

कार्यालय सहयोगी

श्री नवराज खत्री

   

प्रशासन महाशाखा

सह सचिव

श्री काशिराज दाहाल

४२११९३२

 

फोटोकपी अपरेटर

श्री गोविन्द घिमिरे

 

(निजी सहायक) पि.ए

कार्यालय सहयोगी

श्री जगन्नाथ खड्का

   

हलुका सवारी चालक

श्री उमेश मर्हजन

   

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा

उप सचिव

श्री कल्पना घिमिरे (नेपाल)

 

हाल अध्ययन विदामा

शाखा अधिकृत

श्री लक्ष्मी शर्मा

   

शाखा अधिकृत

श्री

   

नायव सुब्बा

श्री राजन प्रसाद अधिकारी

 

हाल प्र‍.कृ.अ.परियोजना काज

नायव सुब्बा

श्री तारादेवी लुइटेल

 

जिन्सी फाँट

नायव सुब्बा

श्री राधाकृष्ण वाग्ले

 

जिन्सी फाँट

नायव सुब्बा

     

कम्प्यूटर अपरेटर

श्री रविन्द्र घिमिरे

   

सहायक प्रथम

श्री विन्दु लम्साल

   

१०

खरिदार

श्री लक्ष्मी खड्का

 

दर्ता चलानी

११

खरिदार

श्री

 

दर्ता चलानी

१२

इलेक्ट्रिसियन

श्री मदन श्रेष्ठ

   

१३

प्लम्वर

श्री जयराम कार्की

   

१४

हलुका सवारी चालक

श्री रणबहादुर माझी

   

१५

कार्यालय सहयोगी

श्री विनोद खत्री

   

१६

कार्यालय सहयोगी

श्री तुल्सी महर्जन

 

दर्ता चलानी

१७

कार्यालय सहयोगी

श्री इन्द्र प्रसाद पौडेल

 

दर्ता चलानी

१८

कार्यालय सहयोगी (स्वीपर)

श्री कल्पना पोडे

   

१९

कार्यालय सहयोगी (स्वीपर)

श्री भरत पोडे

   

कर्मचारी प्रशासन शाखा

उप सचिव

श्री सुरेश न्यौपाने

   

शाखा अधिकृत

श्री भीमप्रसाद रिमाल

   

शाखा अधिकृत

श्री विज्ञान कोईराला

   

नायव सुब्बा

श्री अच्यूत प्रसाद अधिकारी

   

नायव सुब्बा

श्री शंकर नारायण श्रेष्ठ

   

नायव सुब्बा

श्री सुरेश पराजुली

   

कम्प्युटर अपरेटर

श्री खुश्वु चौधरी

   

आर्थिक प्रशासन शाखा

उप सचिव

श्री कृष्ण प्रसाद तिम्सिना

   

लेखा अधिकृत

श्री विनु खतिवडा

   

लेखा अधिकृत

श्री

   

लेखापाल

श्री

   

लेखापाल

श्री राधिका ढकाल

 

हाल विदामा

लेखापाल

श्री वावुराम ज्ञवाली

   

परामर्शदाता एव‌ं कम्प्युटर अपरेटर

श्रीमती मनिता बस्नेत

 

वेरुजु

कम्प्यूटर अपरेटर

श्रीमती सुविता कर्माचार्य

   

कम्प्यूटर अपरेटर

श्री मनोज सिंंह

   

१०

कार्यालय सहयोगी

श्री भिमसेन दाहाल

   

ऐन नियम परामर्श तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

उप सचिव (कानून)

श्री खिमानन्द भुसाल

   

नायव सुब्बा

श्री रविन्द्र भण्डारी

   

कम्प्यूटर अपरेटर

श्री दुर्गालाल राई

   

योजना महाशाखा

सह सचिव

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

४२११६६५

 

खरिदार

श्री अम्विका राय खत्री

 

हाल प्र.म.कृ.आ.परियोजना काज

कार्यालय सहयोगी

श्री शान्ति पौडेल

   

हलुका सवारी चालक

श्री रवि ढुंगाना

   

बजेट तथा कार्यक्रम शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री शंकर सापकोटा

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री सन्तोष अधिकारी

 

हाल अध्ययन विदामा

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री विकास पौडेल

   

कम्प्यूटर अपरेटर

श्री कुल प्रसाल रेग्मी

   

प्रा.स.

श्री आशा कुमारी मोक्तान

   

हलुका सवारी चालक

श्री धमेन्द्र श्रेष्ठ

   

मानव संशाधन विकास शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री टीकाराम शर्मा

   

शाखा अधिकृत

श्री

   

नायव सुब्बा

श्री प्रकाश चन्द्र श्रेष्ठ

   

कम्प्यूटर अपरेटर

श्री दिपेन्द्र कुँवर

   

प्राविधिक सहायक

श्री बाबुराम शर्मा

   

कृषि सहकारी तथा गैर सरकारी संस्था समन्वय शाखा

वरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत

श्री भाष्कर पौडेल

 

हाल प्र.म.कृ.आ.परियोजना काज

कृषि अधिकृत

श्री सुजन ढुँगेल

   

दैवी प्रकोप तथा राहत व्यवस्थापन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री

   

कृषि अधिकृत

श्री प्रियम्वजा जोशी

   

हलुका सवारी चालक

श्री काजीमान मर्हजन

   

अनुगमन मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क महाशाखा

सह सचिव

श्री ईश्वर प्रसाद रिजाल

४२११९१५

४२११८३९ (फ्याक्स)

 

प्रा.स.

श्री शक्तिधर जोन्छे

 

निजी सहायक (पि.ए.)

हलुका सवारी चालक

श्री भिम वहादुर क्षेष्ठ

   

कार्यालय सहयोगी

श्री मचाकाजी महर्जन

   

कार्यक्रम अनुगमन मुल्याकन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री राम बाबु अधिकारी

   

कृषि अधिकृत

श्री संजय धिमाल

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री चन्द्रा जोशी

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री

   

प्रा.स.

श्री अमृत बहादुर रानाभाट

   

वैदेशिक आयोजना अनुगमन तथा मूल्याकन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री मीना कंडेल

   

वोर्ड संस्थान समिति परिषद् अनुगमन शाखा

वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

श्री रविन्द्र सुवेदी

   

कृषि रणनीति अनुगमन तथा विश्लेषण शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री

   

कृषि तथ्याङ्क शाखा

वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत

श्री रामकृष्ण रेग्मी

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री कमल प्रसाद आचार्य

   

कृषि भौगोलिक सूचना तथा सूचना प्रविधि शाखा

वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत

श्री शिवनन्दन प्रसाद साह

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री

   

कृषि अधिकृत

श्री

   

प्रा.स

श्री रेग्मा गौतम

   

टा.ना.सु.

श्री साधना वस्नेत

   

नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा

सह सचिव

श्री लेखनाथ आचार्य

४२११६८७

 

प्राविधिक सहायक

श्री कोकनाथ घिमिरे

   

       

कार्यालय सहयोगी

श्री रामप्रसाद पौडेल

   

हलुका सवारी चालक

श्री निर वहादुर रानामगर

   

कृषि नीति अनुसन्धान तथा विश्लेषण शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री वासुदेव काफ्ले

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री पवन सिंह भण्डारी

   

कृषि विकास रणनीति ADS समन्वय शाखा

वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत

श्री इन्द्र हरि पौडेल

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री सुशिल खड्का

   

द्धिपक्षिय लगानी तथा वैदेशिक सहायता समन्वय शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री विनोद कुमार भट्टराई

   

कृषि प्रसार अधिकृत

श्री

   

वहूपक्षिय वैदेशिक सहायता तथा लगानी समन्वय शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री महेन्द्रनाथ पौडेल

 

हाल प्र.म.कृ.आ.परियोजना काज

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री विन्दिरा अधिकारी

   

खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा वातावरण महाशाखा

सह सचिव

श्री सुरेश बाबु तिवारी

४२११९४०

 

प्राविधिक सहायक

श्री सन्तोष चौधरी

 

निजी सहायक (पि.ए.)

प्राविधिक सहायक

श्री

   

कम्प्यूटर अपरेटर

श्री महेश राई

   

हलुका सवारी चालक

श्री

   

कार्यालय सहयोगी

श्री शेर वहादुर थापा

   

कार्यालय सहयोगी

श्री रामप्रसाद पौडेल

   

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री

   

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

श्री ज्योत्सना श्रेष्ठ

   

कृषि सामाग्री व्यवस्थापन शाखा

वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

श्री इश्वरी पाण्डे

   

कृषि प्रसार अधिकृत

श्री मोहन खतिवडा

   

वातावरण तथा जलवायू परिवर्तन शाखा

वरिष्ठ वाली संरक्षण अधिकृत

श्री परशुराम अधिकारी

   

लैंगिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा

वरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत

श्री विद्या पाण्डे

   

कृषि जैविक विविधता शाखा

वरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत

श्री अनिल कुमार आचार्य

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री आशा शर्मा

   

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

डा. रुद्र बहादुर श्रेष्ठ

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री शोभा ढकाल

   

अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री टेक प्रसाद लुइटेल

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री अर्जुन वराल

   

कृषि अधिकृत

श्री सन्देश धिताल

   

 

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस