नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा


 नाम  श्री लेखनाथ आचार्य
 पद  सहसचिव
 श्रेणी  रा.प.प्र.प्र.
 महाशाखा  महाशाखा प्रमुख
 इमेल  policyint@moad.gov.np

 

 

 

नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखाको कार्यक्षेत्र:

  • समयसापेक्ष कृषि सम्बन्धी नीति तथा आवधिक योजनाहरुको तर्जुमाविश्लेषण तथा परिमार्जन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने ।
  • कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आयोजनाहरुको प्रस्ताव तयारी गरी विभिन्न निजी तथा बैदेशिक दातृ संस्थाहरुसँग कार्यगत समन्वय गर्ने ।

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस