नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

योजना महाशाखा


 नाम  डा. योगेन्द्र कुमार कार्की
 पद  सहसचिव
 श्रेणी  रा.प.प्र.प्र.
 महाशाखा  योजना महाशाखा 
 इमेल  planning@moad.gov.np

 

योजना महाशाखाको कार्यक्षेत्र:

  • कृषि विकास सम्बन्धी बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा एवं समन्वय गर्ने
  • कृषि सम्बन्धी जनशक्तिको वस्तुस्थिति अद्यावधिक गर्ने तथा जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्च अध्ययन तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने गराउने ।
  • रा.यो.आ., अर्थ मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने ।

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस