नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

संगठन


कृषि विकास मन्त्रालयको उद्देश्यहरु हाँसिल गर्न पछिल्लो पटक वि.सं.२०७२ पौषमा मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरुपमा परिमार्जन भई हाल मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न ५ वटा महाशाखा, २ वटा केन्द्र, १ वटा कोष, २ वटा विभाग, १ वटा परिषद्, १ वटा बोर्ड, 2 वटा कम्पनी, ४ वटा समिति तथा ५ वटा वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरु संचालनमा रहेका छन्।

कृषि विकास मन्त्रालयको साङ्गठनिक ढाँचा

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस