नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

सम्पर्क ठेगाना


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन : +977-1-4211905, 4211950
फ्याक्स : +977-1-4211935
ईमेल :info@moad.gov.np
वेबसाईट : www.moad.gov.np

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस