नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

नागरिक बडापत्र


नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालयको

नागरिक बडापत्र २०७३, (यस लिन्ङ्कमा डाउनलोड गर्नुहोला) ,

धन्यवाद ।

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस