नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  नयाँ समाचार

  प्रशासन महाशाखा


  नाम श्री 
  पद सहसचिव
  श्रेणी रा.प.प्र.प्र.
  महाशाखा प्रशासन महाशाखा
  इमेल admindivision@moad.gov.np

   

   

  प्रशासन महाशाखाको कार्यक्षेत्र  

  • निजामती कर्मचारी प्रशासनमा प्रशासनिक सुधार ल्याउन, अपनाउनु पर्ने नीति, नियम तर्जूमा गर्ने ।
  • कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी (R to R) कार्य गर्ने ।
  • आन्तरिक व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गर्ने ।
  • जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुलाई कानूनी राय, परामर्श दिने ।
  • मन्त्रालयस्तरबाट हुने निकायहरुका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति तथा अवकाश सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
  • मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालय र निकायहरुको प्रशासनिक कामकारवाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त कारवाही गर्ने।

  पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस