हाई लाईटस : राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य पदमा पुन: आवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना   |   जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा  |   राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना   |   Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |  

प्रवक्ता

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

सुचना


 1. राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य पदमा पुन: आवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना
  2017-02-26

  .
  [+ More]
 2. जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा
  2017-02-05

  .
  [+ More]
 3. राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना
  2017-02-03

  .
  [+ More]
 4. Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
  2017-01-13

  .
  [+ More]
 5. " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना
  2016-11-21

  .
  [+ More]
 6. बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको जिल्ला अनुसार बीमक तथा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी सूचना
  2016-11-21

  .
  [+ More]
 7. किसान वर्गिकरण तथा सुरक्षा स्किम :- पूर्ण प्रस्ताव माग वारे ।
  2016-10-04

  .
  [+ More]
 8. Notice for Request for Expression of Interest (EOI) for Consulting Services on Preparation of Human Resource Development Plan
  2016-09-25

  .
  [+ More]
 9. कृषि विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको मिति २०७३।६।०७ गते को निर्णयबाट भएको सरुवा विवरण
  2016-09-25

  .
  [+ More]
 10. Request for Expression of Interest (EOI) for Consulting Services on Preparation of “Report on Fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) in to the Federal Structure of Nepal”
  2016-09-18

  .
  [+ More]
 11. कृषि तथा वातावरण जर्नलमा प्रकाशन हुने रचना पठाउने वारे सुचना
  2016-09-12

  .
  [+ More]
 12. किसान वर्गीकरण एवं सुरक्षा स्किम-२०७३ अध्ययन शर्तहरु (ToR)
  2016-07-11

  .
  [+ More]
 13. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
  2016-06-30

  .
  [+ More]
 14. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागि आवेदन परेका उम्मेदवारहरुको जेष्ठताक्रम नामावली
  2016-06-30

  .
  [+ More]
 15. काठमाण्डौ उपत्यकामा High-Tech Green House प्रवर्द्धन कार्यक्रम र महिलाद्धारा संचालित तथा व्यवस्थित एकिकृत कृषि फार्म प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना
  2016-05-18

  .
  [+ More]
 16. जिन्सी मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना
  2016-05-16

  .
  [+ More]
 17. राष्ट्रिय सहकारी संस्थाहरु/राष्ट्रिय कृषक सञ्चालहरुबाट सरकारी सहकारी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि प्रसार सम्बन्धी कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
  2016-05-09

  .
  [+ More]
 18. कम्प्युटर तथा अन्य उपकरणहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
  2016-04-08

  .
  [+ More]
 19. हिमालहरुको आरोहण सिफारिस सम्वन्धी सूचना
  2016-03-23

  .
  [+ More]
 20. आ.व. २०७१/७२ यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुवाट तोकिएको अवधिमा सम्पत्ति विवरण नवुझाउने कर्मचारीहरुको नामावली
  2016-03-21

  .
  [+ More]