नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 121-140 of 176 items.
#TypeTitleDownload
  
121karyabidhi कृषि विभाग अन्तरगत संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलोड
122policyNational Seed Vision 2013-2025डाउनलोड
123directoriesबाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
124directoriesप्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९डाउनलोड
125regulationबीउ बिजन नियमावली, २०६९डाउनलोड
126directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९डाउनलोड
127policyपुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९डाउनलोड
128karyabidhi प्राङ्गरिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधी, २०६८डाउनलोड
129policyखर्क नीति, २०६८ (Rangeland policy, 2012)डाउनलोड
130policyपन्छीपालन नीति, २०६८डाउनलोड
131directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
132directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
133policyकृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३डाउनलोड
134policyकृषि जैविक विविधता नीति, २०६३डाउनलोड
135policyराष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१डाउनलोड
136directoriesलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीतिडाउनलोड
137policyलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३डाउनलोड
138directoriesकृषि क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण दिग्दर्शन, २०६५डाउनलोड
139policyअनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधीडाउनलोड
140directoriesव्यबसायिक वेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७०डाउनलोड