नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 121-140 of 181 items.
#TypeTitleDownload
  
121karyabidhi कृषि तथा पशु सेवा विभाग अन्तरगत संचालित युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलोड
122karyabidhi कृषि विभाग अन्तरगत संचालित मौरी, च्याउ, रेशम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलोड
123karyabidhi मिल्क एनालाईजर बितरण कार्यबिधि २०७०डाउनलोड
124policyअदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलोड
125directoriesपशु सेवा विभाग अन्तरगत पशु उत्पादन निर्देशनालयवाट संचालित गाई भैंसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
126karyabidhi कृषि विभाग अन्तरगत संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलोड
127policyNational Seed Vision 2013-2025डाउनलोड
128directoriesबाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
129directoriesप्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९डाउनलोड
130regulationबीउ बिजन नियमावली, २०६९डाउनलोड
131directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९डाउनलोड
132policyपुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९डाउनलोड
133karyabidhi प्राङ्गरिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधी, २०६८डाउनलोड
134policyखर्क नीति, २०६८ (Rangeland policy, 2012)डाउनलोड
135policyपन्छीपालन नीति, २०६८डाउनलोड
136directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
137directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
138policyकृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३डाउनलोड
139policyकृषि जैविक विविधता नीति, २०६३डाउनलोड
140policyराष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१डाउनलोड