नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 101-120 of 155 items.
  #TypeTitleDownload
    
  101policyNational Seed Vision 2013-2025डाउनलोड
  102directoriesबाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
  103directoriesप्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९डाउनलोड
  104regulationबीउ बिजन नियमावली, २०६९डाउनलोड
  105directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९डाउनलोड
  106policyपुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९डाउनलोड
  107karyabidhi प्राङ्गरिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधी, २०६८डाउनलोड
  108policyखर्क नीति, २०६८ (Rangeland policy, 2012)डाउनलोड
  109policyपन्छीपालन नीति, २०६८डाउनलोड
  110directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
  111directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
  112policyकृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३डाउनलोड
  113policyकृषि जैविक विविधता नीति, २०६३डाउनलोड
  114policyराष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१डाउनलोड
  115directoriesलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीतिडाउनलोड
  116policyलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३डाउनलोड
  117directoriesकृषि क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण दिग्दर्शन, २०६५डाउनलोड
  118policyअनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधीडाउनलोड
  119directoriesव्यबसायिक वेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
  120directoriesअलैंचीको रोग व्यबस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७०डाउनलोड