नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  नयाँ समाचार

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 101-120 of 159 items.
  #TypeTitleDownload
    
  101karyabidhi मिल्क एनालाईजर बितरण कार्यबिधि २०७०डाउनलोड
  102policyअदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलोड
  103directoriesपशु सेवा विभाग अन्तरगत पशु उत्पादन निर्देशनालयवाट संचालित गाई भैंसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
  104karyabidhi कृषि विभाग अन्तरगत संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलोड
  105policyNational Seed Vision 2013-2025डाउनलोड
  106directoriesबाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
  107directoriesप्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९डाउनलोड
  108regulationबीउ बिजन नियमावली, २०६९डाउनलोड
  109directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९डाउनलोड
  110policyपुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९डाउनलोड
  111karyabidhi प्राङ्गरिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधी, २०६८डाउनलोड
  112policyखर्क नीति, २०६८ (Rangeland policy, 2012)डाउनलोड
  113policyपन्छीपालन नीति, २०६८डाउनलोड
  114directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
  115directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
  116policyकृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३डाउनलोड
  117policyकृषि जैविक विविधता नीति, २०६३डाउनलोड
  118policyराष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१डाउनलोड
  119directoriesलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीतिडाउनलोड
  120policyलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३डाउनलोड