नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 61-80 of 181 items.
#TypeTitleDownload
  
61actsराष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९डाउनलोड
62actsराष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८डाउनलोड
63actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड
64actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
65policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड
66policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड
67policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड
68policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
69policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
70policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
71policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
72policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
73policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९डाउनलोड
74policyवन नीति २०७१डाउनलोड
75policyवाणिज्य नीति २०७२डाउनलोड
76policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१डाउनलोड
77regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
78regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
79regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९डाउनलोड
80regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड