नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 61-80 of 176 items.
#TypeTitleDownload
  
61policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड
62policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड
63policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
64policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
65policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
66policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
67policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
68policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९डाउनलोड
69policyवन नीति २०७१डाउनलोड
70policyवाणिज्य नीति २०७२डाउनलोड
71policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१डाउनलोड
72regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
73regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
74regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९डाउनलोड
75regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
76regulationसिंचाइ-नियमावली-२०५६डाउनलोड
77regulationपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६डाउनलोड
78regulationसहकारी-नियमावली-२०४९डाउनलोड
79regulationउपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६डाउनलोड
80regulationखर्क-जग्गा-राष्ट्रियकरण-नियमहरु २०३३डाउनलोड