नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 41-60 of 155 items.
  #TypeTitleDownload
    
  41policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड
  42policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
  43policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
  44policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
  45policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
  46policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
  47policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९डाउनलोड
  48policyवन नीति २०७१डाउनलोड
  49policyवाणिज्य नीति २०७२डाउनलोड
  50policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१डाउनलोड
  51regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
  52regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
  53regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९डाउनलोड
  54regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
  55regulationसिंचाइ-नियमावली-२०५६डाउनलोड
  56regulationपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६डाउनलोड
  57regulationसहकारी-नियमावली-२०४९डाउनलोड
  58regulationउपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६डाउनलोड
  59regulationखर्क-जग्गा-राष्ट्रियकरण-नियमहरु २०३३डाउनलोड
  60regulationजलचर-ठेक-नियम-२०१९डाउनलोड