नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 41-60 of 176 items.
#TypeTitleDownload
  
41directoriesशीतघर तथा खाद्यान्न घर भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३डाउनलोड
42directoriesसुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४डाउनलोड
43karyabidhi अलैंची वेयरहाउस व्यस्थापन र संचालन कार्यविधि २०७४डाउनलोड
44karyabidhi महिलाद्धारा संचालित कृषिका परिकारका लागि साना घरेलु उद्योग (संघसंस्था) साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३डाउनलोड
45directoriesएक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३)डाउनलोड
46actsपेटेण्ट-डिजाइन-र-ट्रेडमार्क ऐन २०२२डाउनलोड
47actsबिरुवा-संरक्षण-ऐन-२०६४डाउनलोड
48actsपशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५डाउनलोड
49actsपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५डाउनलोड
50actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७डाउनलोड
51actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८डाउनलोड
52actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
53actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३डाउनलोड
54actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
55actsराष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८डाउनलोड
56actsराष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९डाउनलोड
57actsराष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८डाउनलोड
58actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड
59actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
60policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड