नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 21-40 of 155 items.
  #TypeTitleDownload
    
  21directoriesसुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४डाउनलोड
  22karyabidhi अलैंची वेयरहाउस व्यस्थापन र संचालन कार्यविधि २०७४डाउनलोड
  23karyabidhi महिलाद्धारा संचालित कृषिका परिकारका लागि साना घरेलु उद्योग (संघसंस्था) साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३डाउनलोड
  24directoriesएक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३)डाउनलोड
  25actsपेटेण्ट-डिजाइन-र-ट्रेडमार्क ऐन २०२२डाउनलोड
  26actsबिरुवा-संरक्षण-ऐन-२०६४डाउनलोड
  27actsपशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५डाउनलोड
  28actsपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५डाउनलोड
  29actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७डाउनलोड
  30actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८डाउनलोड
  31actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
  32actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३डाउनलोड
  33actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
  34actsराष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८डाउनलोड
  35actsराष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९डाउनलोड
  36actsराष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८डाउनलोड
  37actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड
  38actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
  39policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड
  40policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड