नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 1-20 of 135 items.
#TypeTitleDownload
  
1directoriesसुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४डाउनलोड
2karyabidhi अलैंची वेयरहाउस व्यस्थापन र संचालन कार्यविधि २०७४डाउनलोड
3karyabidhi महिलाद्धारा संचालित कृषिका परिकारका लागि साना घरेलु उद्योग (संघसंस्था) साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३डाउनलोड
4directoriesएक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३)डाउनलोड
5actsपेटेण्ट-डिजाइन-र-ट्रेडमार्क ऐन २०२२डाउनलोड
6actsबिरुवा-संरक्षण-ऐन-२०६४डाउनलोड
7actsपशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५डाउनलोड
8actsपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५डाउनलोड
9actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७डाउनलोड
10actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८डाउनलोड
11actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
12actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३डाउनलोड
13actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
14actsराष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८डाउनलोड
15actsराष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९डाउनलोड
16actsराष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८डाउनलोड
17actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड
18actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
19policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड
20policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड