नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय गौरी शंकर चौधरी
मन्त्री

माननीय राधिका तामाङ
राज्य मन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 1-20 of 132 items.
  #TypeTitleDownload
    
  1directoriesएक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३)डाउनलोड
  2actsपेटेण्ट-डिजाइन-र-ट्रेडमार्क ऐन २०२२डाउनलोड
  3actsबिरुवा-संरक्षण-ऐन-२०६४डाउनलोड
  4actsपशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५डाउनलोड
  5actsपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५डाउनलोड
  6actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७डाउनलोड
  7actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८डाउनलोड
  8actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
  9actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३डाउनलोड
  10actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
  11actsराष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८डाउनलोड
  12actsराष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९डाउनलोड
  13actsराष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८डाउनलोड
  14actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड
  15actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
  16policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड
  17policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड
  18policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड
  19policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
  20policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड