हाई लाईटस : निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिश गरिएका कर्मचारीहरुको विवरण  |   सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उप दफा (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम कृषि विकास मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको सूचना  |   स्वतन्त्र सर्भेयरको सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी पून: सूचना एवं आवेदन पत्रको ढाँचा  |   मौजुदा सूचि दर्ता गराउने बारेको सूचना   |   राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरष्कारका लागि निबेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना  |  

प्रवक्ता

उदय चन्द्र ठाकुर

सहसचिव

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तथ्याङ्क महाशाखा

फो.नं. ४२११६८७

ईमेल :- thakur.udaychandra@gmail.com

 

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्‍ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

मो.नं. ९८४१२१५३३९

ईमेल :- trsharma@moad.gov.np

फोटो ग्यालरी