हाई लाईटस : नमूना ग्रीन हाउस निर्माण सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना  |   कृषि विकास मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तयारी सम्वन्धी आसय पत्र पेश गर्ने सूचना  |   प्रा‌ंगरिक तथा जैविक खेती गर्ने गा.वि.स. हरुलाई कृषिमा थप अनुदान दिने सूचना   |   लेख रचनाहरु पठाउने सम्वन्धमा सूचना  |   बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना   |  

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

मो.नं. ९८४१२१५३३९

ईमेल :- trsharma@moad.gov.np

फोटो ग्यालरी