हाई लाईटस : यस मन्त्रालयवाट मिति २०७२।५।३१ गते सरुवा भएका कर्मचारीहरुको विवरण  |   स्वतन्त्र सर्भेयर सूचीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना  |   कार्यालय सम्बन्धी सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना  |   आ.व. २०७१।७२ मा मन्त्रालयको उत्कृष्ट एंव प्रशंसनिय कार्य गर्ने कर्मचारीहरुको नामावली   |   सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उप दफा (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम कृषि विकास मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको सूचना  |  

प्रवक्ता

उदय चन्द्र ठाकुर

सहसचिव

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तथ्याङ्क महाशाखा

फो.नं. ४२११६८७

ईमेल :- thakur.udaychandra@gmail.com

 

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्‍ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

मो.नं. ९८४१२१५३३९

ईमेल :- trsharma@moad.gov.np

फोटो ग्यालरी