हाई लाईटस : आ.व. २०७१।७२ मौजुदा सुचि दर्ता गराउने वारे सुचना   |   पदस्थापना सम्वन्धी सुचना   |   प्राथमिकता निर्धारण फारम सम्वन्धी सुचना  |   स्वतन्त्र सर्भेयर सुचीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना   |   कम्बाइन्ड हार्भेष्टर (Combined Harvestor) को प्रयोग वारे  |