हाई लाईटस : प्राथमिकताक्रम सूची सम्वन्धी  |   मध्यपश्चिमा युरीया मल अभाव सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्त  |   प्रेस विज्ञप्ति  |   आ.व. २०७१।७२ मौजुदा सुचि दर्ता गराउने वारे सुचना   |   पदस्थापना सम्वन्धी सुचना   |