हाई लाईटस : राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य पदमा पुन: आवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना   |   जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा  |   राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना   |   Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |  

प्रवक्ता

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

प्रकाशन

SN. Title Download
1

Selected Indicators of Gender and Social Inclusion in Agriculture sector and related agricultural programs.

2

कृषि विकास मन्त्रालयको बुलेटिन (प्रथम चौमासिक आ.व. २०७३/७४)

3

आ.व. २०७४/७५ को लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने मार्गदर्शन

4

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम कार्तिक, मंसिर र पुष महिनाकाे सार्वजनिक गरिएको विवरण

5

Agriculture Development Strategy (ADS- Nepali Version) Part 1 & 2

6

Agriculture Development Strategy (ADS-English Version) Part 1 & 2

7

आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण कार्यप्रणाली, २०७३

8

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम साउन,भदौ र असाेज महिनाकाे सार्वजनिक गरिएको विवरण

9

कृषि विकास मन्त्रालयको बुलेटिन (तृतीय चौमासिक आ.व. २०७२/७३)

10

कृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७३

11

कृषि विकास मन्त्रालयको बुलेटिन (व्दितीय चौमासिक आ.व. २०७२/७३)

12

किसान बर्गीकरण एवं सुरक्षा स्किम, २०७३ (अवधारणा पत्र/अध्ययन प्रतिवेदन)

13

लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७१/७२

14

Nepal Investment Guide, 2016

15

कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना

16

कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन (प्रथम चौमासिक २०७२/७३)

17

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रतिवेदन

18

यस मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग, केन्द्र तथा आयोजना प्रमुखसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौता

19

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम साउन,भदौ र असाेज महिनाकाे सार्वजनिक गरिएको विवरण

20

कृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिबद्धताहरु - २०७२