हाई लाईटस : जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा  |   राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना   |   Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |   बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको जिल्ला अनुसार बीमक तथा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी सूचना   |  

प्रवक्ता

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

आधिकारिक नामांकन

कृषि विकास मन्त्रालय/अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारीहरुको वैदेशिक भ्रमण विवरण

आ.व.२०७३/७४

सि.नं. नाम थर पद श्रेणी कार्यालय भ्रमण गरेको देश भ्रमण कार्यक्रम भ्रमण अवधि आयोजक/खर्च व्यहोर्ने स्रोत निर्णय मिति
श्री लेखनाथ आचार्य सहसचिव रा.प.प्र.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय चीन विभिन्न कारखान तथा सरकारी निकायमा भ्रमण 8-16 Oct 2016 चीन २०७२।१२।१९
श्री भगवान प्रसाद खतिवडा  व.कृ.प्र.अ. रा.प.द्धि.प्रा
श्री कृष्ण प्रसाद तिम्सिना उपसचिव लेखा रा.प.तृ.प्र.
श्री उमाशंकर पाठक प्ला.क्वा.अ. रा.प.तृ.प्रा रा.प्लान्ट क्वा.का. ईन्डोनेसिया APPPC Regional Workshop on Methodologies for Sampling of Consignments (ISPM No 31) 23-26 August 2016 APPPC २०७३।२।२
श्री शिवनन्दन प्रसाद शाह आ.प्र. रा.प.द्धि.प्रा अफासि काजगिस्थान  AFACI Program Workshop on Animal Science and Extension Program  26-30 July 2016 AFACI २०७३।२।२३
श्री सुरेशबाबु तिवारी स.स. रा.प.प्र.प्रा. NARDF फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया मूल्य श्रृंखला विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तालिम कार्यक्रम १०-१६ साउन २०७३ RISMFP (Project of MoAD) २०७३।३।७
श्री सुरेश न्यौपाने  उपसचिव रा.प.द्धि.प्र कृषि विकास मन्त्रालय २०७३।३।६
श्री लेखराज ढकाल कृ.प्र.अ. रा.प.तृ.प्रा वा.सं.नि.
श्री हरिहर शर्मा वा.सं.अ. रा.प.तृ.प्रा जि.कृ.वि.का. डडेलधुरा 
श्री तपेन्द्र बहादुर शाह व.कृ.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा जि.कृ.वि.का. डोटी
श्री पिताम्बर बस्नेत वा.सं.अ. रा.प.तृ.प्रा जि.कृ.वि.का. दाङ्ग
श्री पुष्प राज पौडेल प्रो.अ. रा.प.तृ.प्रा RISMFP
श्री रुद्रप्रसाद पौडेल यो.अ. रा.प.तृ.प्रा
श्री दिपेन्द्र मनोहर चौधरी प्रा.अ. रा.प.तृ.प्रा
श्री तोयनाथ जोशी स.अ. रा.प.तृ.प्रा
श्री कुलराज उपाध्याय ना.सु. रा.प.अनं.प्र.प्र
श्री रामेश्वर पोखरेल ले.पा. रा.प.अनं.प्र.प्र
श्री देवराज भुसाल अ.तथा मू.अ. रा.प.तृ.प्रा
श्री चन्द्र बहादुर बुढा प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा.
श्री तिर्थ बहादुर खड्का प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा.
श्री विन्दिरा अधिकारी कृ.वि.अ. रा.प.तृ.प्रा कृषि विकास मन्त्रालय
श्री होमनाथ भट्टराई शा.अ. रा.प.तृ.प्र कृषि विकास मन्त्रालय
श्री भरत देवकोटा  व.वा.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा रा.औ.वा.वि.का.
श्री मुक्तिनाथ न्यौपाने प्र.ले.नि.   कृषि विभाग
श्री केदारनाथ पोखरेल शा.अ. रा.प.तृ.प्र कृषि विभाग
श्री वसि अहमद मुसलमान म.वि.अ. रा.प.तृ.प्रा जि.कृ.वि.का. वाँके
श्री कर्ण वहादुर चन्द यो.अ. रा.प.तृ.प्रा जि.कृ.वि.का. वैतडी
श्री विश्राम चन्द बा.वि.अ. रा.प.तृ.प्रा जि.कृ.वि.का. दार्चुला
श्री राजन ढकाल अ.तथा मू.अ. रा.प.तृ.प्रा  
श्री मिन वहादुर ठाडा  ले.अ. रा.प.तृ.प्र  
श्री रिता सिग्देल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा.  
श्री अम्विका रिजाल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा.  
श्री लेखनाथ आचार्य स.स. रा.प.प्र.प्रा कृषि विकास मन्त्रालय २०७३।३।७
श्री शंकर सापकोटा व.कृ.अ.वि. रा.प.द्धि.प्रा कृषि विकास मन्त्रालय २०७३।३।६
श्री उपेन्द्र कुमार सिंह प.वि.अ. रा.प.तृ.प्रा कृषि विकास मन्त्रालय
श्री सूर्य प्रसाद पौडेल उ.म.नि. रा.प.प्र.प्रा कृषि विभाग
श्री नेत्र भण्डारी     कृषि विभाग
श्री गोकर्ण अर्याल आ.नि. रा.प.प्र.प्रा   २०७३।३।७
श्री राजिवदास राजभण्डारी व.वा.सं.अ. रा.प.द्धि.प्रा वा.सं.नि. भारत Workshop on Production of user and Environment Friendly Pesticide Formulation Quality Assurance and Instrumental Methods of Analysis 25-28 July 2016 RENPAP २०७३।३।५
श्री शम्भु राज रेग्मी उपसचिव रा.प.द्धि.प्रा कृषि विकास मन्त्रालय थाईलैण्ड Procurement Training  14 Days PACT (Project of MoAD) २०७३।३।६
श्री रामबाबु पुरी  उपसचिव रा.प.द्धि.प्रा PACT
श्री राम सोगरथ साह व.यो.अ. रा.प.द्धि.प्रा PACT
श्री लक्ष्मी घिमिरे ले.अ. रा.प.तृ.प्र कृषि विकास मन्त्रालय
श्री सुभाखर न्यौपाने ले.अ. रा.प.तृ.प्रा PACT
डा. नन्द किशोर यादव  प्रो.अ. रा.प.तृ.प्रा PACT
श्री मिन प्रसाद बुढाथोकी प्रमुख रा.प.प्र.प्रा. कृ.सू.तथा सं.केन्द्र थाईलैण्ड E-agriculture Solution Forum & Training-of-Trainers on E-Agriculture Strategy Development 29 Aug-2 Sept 2016 FAO २०७३।३।६
श्री रविन्द्र झा खा.अ.अ. रा.प.तृ.प्रा क्षे.खा.प्र.तथा गु.नि.वि. थाईलैण्ड RAS/5/071-Strengthening Adaptive Climate Change Strategies for Food Security through the use of Food Irradation  22-26 August 2016 IAEA २०७३।३।६
श्री क्षितिज श्रेष्ठ व.खा.अ.अ. रा.प.द्धि.प्रा खा.प्र.तथा गु.नि.वि. श्रींलका  Regional Workshop to develop a nutrient profile model for South East Asia fo promote healthy diets and reduce childhood obesity  20-22 July 2016 WHO २०७३।३।।१७
१० श्री मधुसुदन सिंह बस्न्यात का.नि. रा.प.प्र.प्रा. कृ.ई.नि. चीन Testing of Tractors and Agri-machinieries  25 July - 2 August 2016 IFPRI २०७३।३।१९
श्री प्रकाश तण्डुकार  कृ.ई. रा.प.तृ.प्रा कृ.ई.नि. २०७३।३।१७
११ श्री धर्मदत्त वराल  प्रमुख रा.प.प्र.प्रा. वी.वि.गु.नि.केन्द्र वंगलादेश Inception Meeting of the SAARC Seed Bank Board  27-28 July 2016 SAARC २०७३।३।२०
१२ डा. ईन्द्र कान्त झा  आ.प्र. रा.प.प्र.प्रा. PACT भारत Modern Farming    PACT (Project of MoAD) २०७३।३।२०
श्री राजवंशी मण्डल  नो.अ. रा.प.तृ.प्रा PACT
१३ श्री वेद प्रसाद चौलागाई वि.र. रा.प.द्धि.प्रा वि.प.तथा व्यस्था.शाखा चीन APPPX Training Workshop on Registration of Bio-Pesticides 15-19 August 2016 APPPC २०७३।३।५
१४ श्री प्रविण पौडेल शा.अ. रा.प.तृ.प्र कृषि विकास मन्त्रालय फिलिपिन्स फिलिपिन्समा धान उत्पादन सम्बन्धी   रानीजमरा कुलरीया सिचाई आयोजना  २०७३।३।६
श्री नरेश मान श्रेष्ठ कृ.अ.वि. रा.प.तृ.प्रा कृषि विभाग
श्री विष्णु कान्त सेढाई कृ.अ.वि. रा.प.तृ.प्रा
श्री युवराज पाण्डे व.कृ.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा रानिजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना
श्री कुल प्रसाद तिवारी व.कृ.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा
श्री गिशिराज जोशी वा.वि.अ. रा.प.तृ.प्रा
श्री पुष्प राज खनाल वा.वि.अ. रा.प.तृ.प्रा
श्री गौरी शंकर गुप्ता कृ.प्र.अ. रा.प.तृ.प्रा
१५ श्री ईश्वर प्रसाद रिजाल  सहसचिव रा.प.प्र.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय श्रींलका  Rice based tour cum training program १६-२२ साउन २०७३ रानीजमरा कुलरीया सिचाई आयोजना  २०७३।३।७
श्री भगवान प्रसाद खतिवडा  व.कृ.प्र.अ. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय
श्री रामबाबु अधिकरी व.कृ.अ.वि. रा.प.द्धि.प्रा कृषि विकास मन्त्रालय
श्री सुमा कार्की व.वि.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा वी.वि.गु.नि.केन्द्र
डा. हरिबाबु तिवारी उ.म.नि. रा.प.प्र.प्रा. कृषि विभाग
श्री राधेश्याम ढुंगाना प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. कृषि विभाग
श्री सुमन कुमार बस्नेत प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. कृषि विभाग
श्री सिर्जना खनाल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. रानिजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना
श्री अशोक कुमार मण्डल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. रानिजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना
श्री कालिकान्त मिश्र प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. रानिजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना
श्री दल बहादुर खड्का प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. रानिजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना
श्री गिता पोखरेल ले.पा. रा.प.अनं.प्र.प्र. रानिजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना
श्री गणेश दत्त ना.सु. रा.प.अनं.प्र.प्र. रानिजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना
श्री मान सिंह प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. रानिजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना
श्री तुलसराम सुवेदी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. कैलाली
१६ श्री वैकुण्ठ अधिकारी का.नि. रा.प.प्र.प्रा. म.वि.नि. थाईलैण्ड NACA Governing Council Meeting (GCM 27) and the celebration of the 25th Anniversary of NACA 2-3 August 2016 NACA २०७३।३।१९
१७ श्री लिला प्रसाद पंगेनी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. कास्की भारत Modern Farming    PACT (Project of MoAD) २०७३।३।२०
श्री ढाकाराम सुवेदी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. पर्वत
श्री मोहन कुमार सिंह प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. पाल्पा
श्री इश्वरी प्रसाद ढकाल  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. स्याङ्गजा
श्री केशवराज वराल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. म्याग्दी
श्री कृष्ण प्रसाद देवकोटा प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. गोरखा
श्री गोविन्द राज सेढाई प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. लमजुङ्ग
श्री सजबहादुर राना प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. गुल्मी
श्री अमिन प्रसाद चौधरी  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. अर्घाखाची
श्री कालिका वन  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. तनहुँ
श्री अर्जुन श्रेष्ठ प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. वाग्लुङ्ग
श्री राजेन्द्र प्रसाद गौडेल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. नवलपरासी
श्री लल्लन प्रसाद मिश्र  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. रुपन्देही
श्री राम कुमार कुर्मी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. कपिलवस्तु
श्री मनिता तामाङ्ग प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. मुस्ताङ्ग
श्री महेश पाख्रीन प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. मनाङ्ग
श्री अनिल कुमार शर्मा प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. रोल्पा
श्री गगन वहादुर हमाल  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. दैलेख
श्री तेज विक्रम मल्ल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. मुगु
श्री पृथ्वीराज लामिछाने प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. सल्यान
श्री रेशम कुमार वस्नेत प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. रुकुम
श्री कृष्ण वहादुर घर्ती प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. जाजरकोट
श्री खगेन्द्र वहादुर खत्री प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. सुर्खेत
श्री शसिन्द्र शाही  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. वाँके
श्री ऐन वहादुर कार्की प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. जुम्ला
श्री टेक वहादुर के.सी. प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. कालिकोट
श्री श्याम राज जोशी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. हुम्ला
श्री शिव कुमार देवकोटा प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. दाङ्ग
श्री वशन्तध्वज थापा  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. वर्दिया
श्री टोप वहादुर थापा  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. प्युठान
श्री गोर वहादुर वुढा प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. डोल्पा
श्री परमानन्द चौधरी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. सिन्धुपाल्चोक
श्री ऋषिराम तिवारी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. काठमाण्डौ
श्री वुद्धि वहादुर वाँनिया प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. धादिङ्ग
श्री विष्णु प्रसाद सुवेदि प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. मकवानपुर
श्री होम प्रसाद दाहाल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. दोलखा 
श्री उमराज अर्याल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. नुवाकोट
श्री रासदेव यादव प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. रामेछाप
श्री नथुनी यादव  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. सिन्धुली
श्री राजवंशी प्रसाद चौरसिया प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. वारा
श्री अमृत प्रसाद लाल कर्ण प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. धनुषा
श्री वलध्वज खड्का प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. ललितपुर
श्री भानु शर्मा प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. भक्तपुर
श्री श्याम किशोर प्रसाद कुर्मी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. पर्सा
श्री अर्जुन प्रसाद वजगाई प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. बजगार्ई
श्री भिष्म वहादुर वस्नेत  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. रसुवा
श्री थकरन मिश्रा  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. रौतहट
श्री विशेश्वर झा प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. सर्लाही
श्री नोदनाथ लामिछाने प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. चितवन
श्री लक्ष्मीनारायण झा  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. सर्लाही
श्री मिलन कार्की प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. ताप्लेजुङ्ग
श्री वद्रि नारायण यादव प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. पाँचथर
श्री मिन वहादुर थापा  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. ईलाम
श्री परिन्द्र प्रसाद भट्टराई प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. झापा
श्री महत्तव दाहाल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. संखुवासभा
श्री रामचन्द्र राम प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. तेह्रथुम
श्री टंक वहादुर अधिकारी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. धनकुटा
श्री खीर प्रसाद राई प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. भोजपुर
श्री सुर्य नारायण अधिकारी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. मोरङ्ग
श्री छत्र वहादुर वि.क. प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. सुनसरी
श्री कूल वहादुर राई प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. सोलुखुम्वु
श्री शंकर प्रसाद उपाध्याय प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. ओखलढुङ्गा
श्री कौशल कुमार यादव  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. खोटाङ्ग
श्री मोहनलाल फुयाल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. उदयपुर
श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. सप्तरी
श्री धनिकलाल साह प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. सिराहा
श्री पदम वहादुर माली  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. कैलाली
श्री मनिराम पाण्डे प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. कंचनपुर
श्री जनक सिंह धामी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. डडेलधुरा 
श्री मान वहादुर रावल  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. डोटी
श्री मनराज जोशी  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. अछाम
श्री दानसिंह महरा  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. वैतडी
श्री गजाधर जोशी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. दार्चुला
श्री भुमिराज उपाध्याय  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. वाजुरा
श्री मदनराज जैसी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. बझाङ्ग
श्री हरिहर अधिकारी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. PACT
श्री दिपक गिरी प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. आ.का.स.स.का पूर्वाञ्चल
श्री शशी राई प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. आ.का.स.स.का मध्यमाञ्चल
श्री राम उदगार यादव  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. आ.का.स.स.का मध्यमाञ्चल
श्री अर्जुन थापा  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. आ.का.स.स.का पश्चिमाञ्चल
श्री तारा देवी गुरुङ्ग प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. आ.का.स.स.का  मध्यपश्चिमाञ्चल
श्री कृष्ण राज जोशी  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. आ.का.स.स.का  सूदूरपश्चिमाञ्चल
श्री सोम राज सेढाई प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. जि.कृ.वि.का. पश्चिमाञ्चल
श्री टेक नारायण पौडेल प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. आ.का.स.स.का मध्यमाञ्चल
श्री भुवन वराल भट्टराई ना.सु. रा.प.अनं.प्र.प्र. PACT
१८ श्री दिनेश प्रसाद भट्टराई व.त.अ. रा.प.द्धि.प्रा कृषि विकास मन्त्रालय थाईल्याड Round table on the World Programme for the Census of Agriculture 2020 19-23 Sept 2016 FAO २०७३।३।२८
१९ श्री हस्त वहादुर विष्ट व.कृ.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा जि.कृ.वि.का. सोलुखुम्वु थाईल्याड र इन्नर मंगोलिया Value Chain Development Training on Apple and Cashmare goat production   HIMALI २०७३।३।२८
श्री लक्ष्य बहादुर चौधरी बा.सं.अ. रा.प.तृ.प्रा जि.कृ.वि.का. सोलुखुम्वु
श्री रामचन्द्र सेढाई वा.वि.अ. रा.प.तृ.प्रा जि.कृ.वि.का. मनाङ्ग
२० श्री विज्ञान कोइराला शा.अ. रा.प.तृ.प्र कृषि विकास मन्त्रालय वंगलादेश Interaction Programme on Right to Food Legislation  16-20 July 2016 FAO २०७३।३।२८
२१ श्री विश्स्वर सिंह प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. म.वि.के. भण्डारा थाईल्याड पंगास माछाको प्रजनन 25 जुलाई 2016 DEVTEC Nepal २०७३।३।३०
२२ श्री लाल कुमार श्रेष्ठ व.कृ.अ.वि. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय थाईल्याड Weather based crop and livestock agromet advisory 5-10 साउन 2072 PPCR २०७३।३।३०
श्री चंचला कर्माचार्य कृ.अ.वि. रा.प.तृ.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय
श्री चन्द्रा जोशी कृ.अ.वि. रा.प.तृ.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय
श्री प्रकाश चन्द्र श्रेष्ठ ना.सु. रा.प.अनं.प्र.प्र. कृषि विकास मन्त्रालय
श्री राधिका ढकाल  ले.पा. रा.प.अनं.प्र.प्र. कृषि विकास मन्त्रालय
श्री सन्तोष कुमार चौधरी  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय
श्री श्रवण कुमार ढुंगाना  ले.पा. रा.प.अनं.प्र.प्र. जि.कृ.वि.का. रामेछाप
श्री ईश्वर बर्सिला  यो.अ. रा.प.तृ.प्रा. जि.कृ.वि.का. खोटाङ्ग
श्री सूर्य प्रसाद सापकोटा वा.सं.अ. रा.प.तृ.प्रा. जि.कृ.वि.का. धनकुटा
श्री दिलिप जंग राना यो.अ. रा.प.तृ.प्रा. जि.कृ.वि.का. सुर्खेत
श्री चन्द्रेश्वर यादव  कृ.प्र.अ. रा.प.तृ.प्रा. जि.कृ.वि.का. सप्तरी
श्री राम उदागार यादव  वा.सं.अ. रा.प.तृ.प्रा. जि.कृ.वि.का. सिरहा
श्री मनोज यादव व.कृ.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. जि.कृ.वि.का. तेह्रथुम
श्री दिनेश आचार्य व.कृ.प्र.अ. रा.प.द्धि.प्रा. रा.आ.वा.वि.का.
श्री प्रविण पौडेल शा.अ. रा.प.तृ.प्र. कृषि विकास मन्त्रालय
श्री भाष्कर पौडेल व.वा.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय
श्री गोकर्ण शर्मा आचार्य कृ.अ.वि. रा.प.तृ.प्रा. व.अ.तथा त.व्य.का.
श्री वसन्त अर्याल अ.तथा मू.अ. रा.प.तृ.प्रा. PACT
श्री कर्ण बहादुर कठायत  त.वि.अ. रा.प.तृ.प्रा. के.त.वी.उ.
श्री वुद्धि श्रेष्ठ कृ.प्र.अ. रा.प.तृ.प्रा. क्षे.कृ.नि.
श्री गणेश प्रसाद चालिसे ले.अ. रा.प.तृ.प्र. PPCR
श्री हरि प्रसाद रेग्मी कृ.अ. रा.प.तृ.प्रा. PPCR
श्री उत्तम हरि रिमाल कृ.अ.वि. रा.प.तृ.प्रा. PPCR
श्री अरुण प्रकाश भट्ट व.कृ.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. जि.कृ.वि.का. काठमाण्डौ
श्री संजय धिमाल कृ.अ. रा.प.तृ.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय
श्री ईन्दिरा चापागाई ले.अ. रा.प.तृ.प्र. कृषि विकास मन्त्रालय
२३ श्री काशीराज दाहाल सहसचिव रा.प.प्र.प्र. कृषि विकास मन्त्रालय जापान  Market oriented horticulture production २९ असोज-६ कार्तिक २०७३ JICA २०७३।४।२५
डा. सुरोज पोखरेल सहसचिव रा.प.प्र.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय
२४ श्री सन्तोष राज पौडेल व.कृ.अ.वि. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विभाग भारत SAARC Regional Coordinated Cotton Techonology Exchange Programme  26-28 July 2016 SAARC २०७३।४।२
श्री अमर राज शर्मा व.कृ.प्र.अ. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विभाग
२५ श्री टिकाराम थापा  व.कृ.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. जि.कृ.वि.का. कम्वोडिया  Accelerating the Adoption of Stress-Tolerant rice Varieties by Small Holder farmers in Nepal and Combodia  27-29 July 2016 IRRI २०७३।४।२
२६ श्री भागवात प्रसाद  व.म.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. म.वि.के. भण्डारा बंगलादेश SAC Organized Regional Expert Consultation on "Policy Farming on Fish Biodiversity Management in Trans-boundry Rivers" 2-4 August 2016 SAARC २०७३।४।५
२७ श्री ईन्द्रहरि पौडेल व.वा.सं.अ. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय श्रींलका  National Trade Portal and Single Window Best Practices Forum 9-10 August 2016 USAID २०७३।४।६
२८ श्री पूर्ण ढुंगाना व.कृ.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. जि.कृ.वि.का. बंगलादेश SAC  Organized Regional Expert Consultation on "Policy Farming on Fish Biodiversity Management in Trans-boundry Rivers" 2-4 August 2016 SAARC २०७३।४।११
२९ श्री आशा शर्मा कृ.अ.वि. रा.प.तृ.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय म्यान्मार Current State of climate information application in the agriculture sector inputs in relevant discussions for utilization of consensus based outlook for the 2016-2017 Northeast monsoon/winter season  28-29 Sept 2016 RIMES २०७३।४।२१
३० श्री सुजन अंगाई कृ.प्र.अ. रा.प.तृ.प्रा. कृषि विभाग ईन्डोनेसिया Asian Food and Agribusiness Conference:Greening the Food Supply Chain 26-28 Oct 2016 APO २०७३।४।२१
३१ श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रधान व.कृ.व.वि. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विभाग पाकिस्तान Training of Trainers in the GLOBALGAP Standard for Greater Market Access 5-10 Dec 2016 APO २०७३।४।२१
३२ श्री तारा कुमार श्रेष्ठ क्षे.कृ.नि. रा.प.प्र.प्रा. क्षे.कृ.नि. विराटनगर थाईल्याड भ्रमण कार्यक्रम   HIMALI २०७३।४।१७
३३ श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र आ.नि. रा.प.प्र.प्रा. IWRMP मलेसिया 57 workshop meeting of Head of NPO's 19-21 Oct 2016 APO २०७३।४।१७
३४ श्री मिन प्रसाद वुढाथोकी प्रमुख रा.प.प्र.प्रा. कृ.सू.तथा सं. केन्द्र बंगलादेश Tenth meeting of the Governing Board of the SAARC Agriculture Center (SAC) 25-26 Sept 2016 SAARC २०७३।४।२६
३५ श्री अनिल कुमार आचार्य व.वा.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय ईन्डोनेसिया The Global Consultation on Farmer's Rights 27-30 Sept 2016 ITPGRFA २०७३।४।३२
३६ श्री बाल गोविन्द पाठक व.फ.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. सु.फ.वि.के. पाल्पा चीन Scientific Exchange Visit 23-29 Aug 2016 चीन सरकार २०७३।५।१
श्री उमानाथ भण्डारी व.वा.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. वा.वि.के., ईलाम
श्री दिपक सापकोटा व.बी.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. बी.वि.गु.नि.के. Hybrid Rice Breeding 27 Aug-10 Sept 2016
श्री लेष बहादुर के.सी. कृ.प्र.अ. रा.प.तृ.प्रा. वा.वि.नि. हरिहरभवन
३७ श्री सागर ढकाल कृ.प्र.ता.अ. रा.प.तृ.प्रा. क्षे.कृ.ता.के. खजुरा भारत Workshop on Enhancing Climate Indices for Sector Specific Application in South Asia Region  3-7 Oct 2016 जल तथा मौसम विज्ञान विभाग २०७३।५।८
३८ मा. गौरी शंकर चौधरी मन्त्री   कृषि विकास मन्त्रालय   Food and Nutrition Security in changing environments past, present and future  ११-१३ असोज २०७३ CIMMYT २०७३।५।१७
डा. सुरोज पोखरेल सहसचिव रा.प.प्र.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय मेक्सिको
३९ श्री शवनम शिवाकोटी का.नि. रा.प.प्र.प्रा. पो.हा.व्यव.नि.  भुटान Reduction of Post-Harvest losses in Horticultural Chains in SAARC Countries  26-30 Sept 2016 FAO २०७३।५।१७
श्री माधव भट्ट वा.सं.अ. रा.प.तृ.प्रा. जि.कृ.वि.का. धादिङ्ग
४० श्री शम्भु प्रसाद ढकाल व.वा.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. शि.फ.रु.वि.के. दोलखा चीन Seminar on Bamboo and Ratten Green Industry Development for INBr Member countries 2016 7-27 Sept 2016 चीन सरकार २०७३।५।१९
श्री विनोद कुमार शाह व.वा.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. क.त.वि.के. सिन्धुली
४१ श्री राम कृष्ण सुवेदी व.बा.सं.अ. रा.प.द्धि.प्रा. वा.सं.नि. हरिहरभवन ईन्डोनेसिया Exposure visit to Indonesia 12-20 Nov 2016 GIZ २०७३।५।२१
श्री थमन बहादुर कार्की व.प्ला.क्वा.अ. रा.प.द्धि.प्रा. क्षे.प्ला.क.वा.का. वाँके
४२ डा. सुरोज पोखरेल सहसचिव रा.प.प्र.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय भारत  Joint Agriculture Working Group  २३-२४ भदौ २०७३ नेपाल सरकार २०७३।५।२०
डा. युवकध्वज जि.सी. म.नि. रा.प.प्र.प्रा. कृषि विभाग
श्री संजिवलाल कर्ण म.नि. रा.प.प्र.प्रा. खा.प्र.तथा गु.नि.वि.
श्री विनोद कुमार भट्टराई व.कृ.अ.वि. रा.प.तृ.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय
४३ श्री लेखनाथ आर्चाय सहसचिव रा.प.प्र.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय चीन  नेपाल चीनको तिव्वतसँगको व्यापार सहजिकरण समितको वैठकमा सहभागि हुन  ४-६ असोज २०७३ नेपाल सरकार  २०७३।६।२
४४ श्री संजिव कुमार कर्ण म.नि. रा.प.प्र.प्रा. खा.प्र.तथा गु.नि.वि. भारत 20 th session of the FAO/WHO coordinating Committee for Asia 26-30 Sept 2016 FAO २०७३।६।५
डा. मनिता जोशी वैद्य उ.म.नि. रा.प.प्र.प्रा. खा.प्र.तथा गु.नि.वि.
श्री मोहन कष्ण महर्जन व.खा.अ.अ. रा.प.द्धि.प्रा. खा.प्र.तथा गु.नि.वि.
श्री भिम प्रसाद पुलामी व.खा.अ.अ. रा.प.द्धि.प्रा. खा.प्र.तथा गु.नि.वि.
४६ श्री वद्र प्रसाद साह वा.वि.अ. रा.प.तृ.प्रा. क्षे.वि.वि.प्र.झुम्का भारत Quality Rice Seed Production  12-15 Oct 2016 IRRI २०७३।६।६
श्री रविन धिताल वा.वि.अ. रा.प.तृ.प्रा. जि.कृ.वि.का दाङ्ग
श्री जय वहादुर महत्रा वा.वि.अ. रा.प.तृ.प्रा. जि.कृ.वि.का वर्दिया
४७ मा. गौरी शंकर चौधरी मन्त्री   कृषि विकास मन्त्रालय कोरिया Global Saemul Leadership Forum (GILF) 18-21 Oct 2016 कोरिया सरकार २०७३।६।६
श्री योगेन्द्र कुमार कार्की सहसचिव रा.प.प्र.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय नेपाल सरकार
४८ श्री तेज नारायण सुवेदी व.कृ.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. जि.कृ.वि.का नवलपरासी कोरिया High level invitation program for KOICA-IRDN Project  14-21 Oct 2016 KOICA २०७३।६।७
४९ डा. श्रीराम घिमिरे व.कृ.अ.वि. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय कोरिया APEC Special Workshop and the 2016 KAPEX Workshop  12-15 Oct 2016 APEC २०७३।६।१२
५० श्री धर्मदत्त वराल  प्रमुख रा.प.प्र.प्रा. वी.वि.गु.नि.केन्द्र मंगोलिया  Asia and the Pacific Regional Dialogue on the international Year of Pulses 24-25 Oct 2016 FAO २०७३।६।२०
५१ श्री कान्चन राज पाण्डे का.प्र. रा.प.प्र.प्रा. कृ.व.नि.प्र. कार्यक्रम ईन्डोनेसिया Workshop on Sustainability Assesment of Agribusiness Enterprises  28 Nov-2 Dec 2016 APO २०७३।६।२०
५२ मा. गौरी शंकर चौधरी मन्त्री   कृषि विकास मन्त्रालय ईटाली Long Term Commodity Price Trends and Sustainable Agriculture Development ३ अक्टोवर नेपाल सरकार २०७३।६।६
श्री डिलाराम भण्डारी  का.नि. रा.प.प्र.प्रा. वा.वि.नि.
५३ श्री लक्ष्मण प्रसाद पौडेल प्रो.निर्देशक रा.प.प्र.प्रा. KUBK भारत Prince 2 Foundation+Practioner-Training and Certification Workshop  14-16 Nov 2016 IFAD-FAO २०७३।६।२८
५४ श्री डिलाराम भण्डारी  का.नि. रा.प.प्र.प्रा. वा.वि.नि. चीन Regional Expert Consultation on Hybrid Rice Development in Asia : Constraints and Opportunities   1-3 Nov 2016 FAO २०७३।६।२८
श्री हरि कुमार प्रसाई व.वैज्ञानिक   NARC
५५ श्री महेन्द्र नाथ पौडेल व.कृ.अ.वि. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय थाईल्याड FAO RAP Regional Expert Consultation on Scoping, Prioritizing and Mapping of crop-related Neglected and Underutilized Species Under the Regional Initiative 0 Zero Hunger Challenge  3-5 Dec 2016 FAO २०७३।७।७
५६ श्री रत्ना शाक्य खा.अ.अ. रा.प.तृ.प्रा. खा.प्र.तथा गु.नि.वि. सिंगापुर "New Science for Food Safety: Supporting food chain transperancy for improved Health" An INFOSAN meeting on regional perspectives of food science developments in Asia 7-10 Nov 2016 Nanyang Techonology University  २०७३।७।१०
५७ श्री वासु देव काफ्ले व.कृ.अ.वि. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय ईन्डोनेसिया Policy Analysis Workshop : Transition towards Sustainable Agriculture in the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development Strategic Implementation, Follow Up and Review  15-17 Nov 2016 CAPSA २०७३।७।१०
५८ श्री विनोद कुमार भट्टराई व.कृ.अ.वि. रा.प.द्धि.प्रा. कृषि विकास मन्त्रालय थाईल्याड Policy Dissemination and Programme Closing Workshop Pro-Poor Policy Approaches to Address Risk and Vulnerablity at the Country Level  7-8 Nov 2016 BROCA २०७३।७।१२
५९ श्री रिती सिंह व.वा.वि.अ. रा.प.द्धि.प्रा. पो.हा.व्यव.नि.  थाईल्याड Reduction of Post-Harvest losses in Horticultural Chains in SAARC Countries : Training of Trainers (ToT) 14-18 Nov 2016 FAO २०७३।७।१२
श्री कृष्ण धिताल कृ.प्र.अ. रा.प.तृ.प्रा. जि.कृ.वि.का. काभ्रे
६० श्री संजिव कुमार कर्ण म.नि. रा.प.प्र.प्रा. खा.प्र.तथा गु.नि.वि. सिंगापुर "New Science for Food Safety: Supporting food chain transperancy for improved Health" An INFOSAN meeting on regional perspectives of food science developments in Asia 7-10 Nov 2016 Nanyang Techonology University  २०७३।७।१८
६१ श्री दुर्गा प्रसाद दवाडी प्र.मा.वि. रा.प.प्र.प्रा. मा.व्यवस्थापन नि. थाईल्याड Third Asian Partnership Workshop  14-16 Dec 2016 FAO २०७३।७।१८
६२ डा. हरिबाबु तिवारी उ.म.नि. रा.प.प्र.प्रा. कृषि विभाग थाईल्याड Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statisticw  14-16 Nov 2016 FAO २०७३।७।१८
६३ श्री सुर्य प्रसाद पौडेल उ.म.नि. रा.प.प्र.प्रा. कृषि विभाग भारत Regional Consultation Workshop for Proposal Writing on Out-Sealing Variation and SRFSI Phase II 16-18 Nov 2016 CIMMYT २०७३।७।१८