हाई लाईटस : किसान वर्गिकरण तथा सुरक्षा स्किम :- पूर्ण प्रस्ताव माग वारे ।   |   Notice for Request for Expression of Interest (EOI) for Consulting Services on Preparation of Human Resource Development Plan  |   कृषि विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको मिति २०७३।६।०७ गते को निर्णयबाट भएको सरुवा विवरण  |   Request for Expression of Interest (EOI) for Consulting Services on Preparation of “Report on Fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) in to the Federal Structure of Nepal”  |   कृषि तथा वातावरण जर्नलमा प्रकाशन हुने रचना पठाउने वारे सुचना  |  

प्रवक्ता

योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np