हाई लाईटस : किसान वर्गीकरण एवं सुरक्षा स्किम-२०७३ अध्ययन शर्तहरु (ToR)  |   जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको सूचना  |   जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागि आवेदन परेका उम्मेदवारहरुको जेष्ठताक्रम नामावली  |   काठमाण्डौ उपत्यकामा High-Tech Green House प्रवर्द्धन कार्यक्रम र महिलाद्धारा संचालित तथा व्यवस्थित एकिकृत कृषि फार्म प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना  |  

प्रवक्ता

योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np