हाई लाईटस : बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना   |   संघियताको सन्दर्भमा कृषि विकास मन्त्रालयको कार्य विश्लेषण तथा जिम्मेवारी बाँडफाड  |   यस मन्त्रालयवाट मिति २०७२।५।३१ गते सरुवा भएका कर्मचारीहरुको विवरण  |   स्वतन्त्र सर्भेयर सूचीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना  |   कार्यालय सम्बन्धी सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना  |  

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्‍ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

मो.नं. ०१-४२११६६५

ईमेल :- trsharma@moad.gov.np