हाई लाईटस : SAARC Agriculture Centre ढाकाको Vacancy Announcement सम्वन्धी सूचना  |   सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उप दफा (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम कृषि विकास मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको सूचना  |   कम्प्युटर तथा अन्य उपकरणहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना  |   कृषि विकास मन्त्रालयद्धारा विगत १ महिनामा सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरुको प्रेस मिट सामग्री  |   Integrity Idol Nepal, 2014 को विजयी तथा उत्कृष्‍ट ४ सरकारी कर्मचारीको संक्षिप्त विवरण  |  

प्रवक्ता

उदय चन्द्र ठाकुर

सहसचिव

खाद्य सुरक्षा तथा वातावरण महाशाखा

फो.नं. ४२११९४०

ईमेल :- thakur.udaychandra@gmail.com

 

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्‍ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

मो.नं. ९८४१२१५३३९

ईमेल :- trsharma@moad.gov.np

Welcome to Ministry of Agricultural Development

Welcome to the official webpage of the Ministry of Agricultural Development, Nepal. Agriculture is the major sector of Nepalese economy. It provides employment opportunities to 66 percent of the total population and contributes about 33 percent in the GDP. Therefore, the development of agriculture sector is key for the development of national economy. The ministry bears overall responsibility for the growth and development of agriculture sector.

Honorable Minister for Agricultural Development holds the overall charge of the Ministry and the secretary is the administrative head and the chief advisor to the Minister on policy, planning and administration. The Ministry is the central apex body of Government of Nepal to look after the agriculture and allied fields. The Ministry consists of six divisions, two centers, one research and development fund, three departments, five projects and autonomous body of one research council, one corporation, two development boards, two companies & few development committees.

Read More...

सुचना तथा समाचार

Hari Prasad Parajuli 

Hon. Minister 

Uttam Kumar Bhattarai 

Secretary